Sorumluluk Sigortaları

Dünyada oldukça yaygın olan ülkemizde de hızla gelişen sorumluluk sigortaları, sigortalıların üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılamaları gerekebilecek tazminatları teminat altına alan sigortalar olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk Sigortalarının en yaygın uygulandığı alanlar ise mesleki sorumlulukları kapsayan ürünlerdir.

  » 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
  » İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
  » Lokanta Sorumluluk Sigortası
  » Mesleki Sorumluluk Sigortası
  » Okul Sorumluluk Sigortası
  » Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  » Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tüm Hakları Saklıdır Turan Sigorta